Menu
De Koolputten - Brasserie - Feestzaal - Expo - B&B - Bar

Kunstforum: Ik en de ander

Datum: 16/01/2022 - 20/03/2022

-

Tijdstip: Hele dag

In het kunstforum gelden volgende coronamaatregelen:

  • Bij het binnengaan van het kunstforum zal uw Covid Safe Ticket (CST) en eID gevraagd worden.
  • U dient ten alle tijden het mondmasker te dragen. Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet (maar niet tijdens een zittende activiteit).
  • Recepties zijn niet toegestaan voor culturele activiteiten.
  • Gelieve uw handen te ontsmetten aan onze hygiënepaal.
  • Het aantal inschrijvingen voor onze activiteiten is beperkt.
  • Inschrijven is verplicht en kan enkel via expo@dekoolputten.be. U ontvangt steeds een inschrijvingsbevestiging.
Geen gout kan ’t stout penseel en wakkren geest betalen.
‘k Zie daar den Kunstenaar gemaalt door eige hant.
(’t Afbeelden was zyn kracht) dus bloeit natuur in stant,
Ten voorbeelt hoe de kunst geen verf beoogt: maar ’t leven.

(J.B.Wellekens, 1737)

Concept

De eigen aanblik in de spiegel: weinig kunstenaars kunnen aan de verleiding weerstaan zichzelf te vereeuwigen. Het zelfportret neemt in de kunstgeschiedenis dan ook een aparte plaats in en vaak staat het geboekt als de filosofie van de schilderkunst. Met het thema Ik en de ander raken we inderdaad de persoonlijke identiteit aan. Om de broosheid van het begrip te onderstrepen, hebben kunstenaars door de eeuwen heen het portret – en zeker het zelfportret – gehanteerd als een eclatant bewijs van een gewisse zijnstoestand. Geen kunstenaar heeft een indringender testament nagelaten dan Rembrandt, die in meer dan negentig zelfportretten een weergaloze autobiografie in beelden schiep. Een daad van zelfontleding? De schepping van een spiegelbeeld waarachter een magische wereld zich verschuilt? En op deze visie komt het aan: het gelaat als spiegel van de innerlijkheid. De gulzigheid in de blik van de geportretteerde – het epicentrum van het zelfportret – kruist de blik van de kijker. Wie kijkt naar wie? Het raadsel van de spiegel doemt op. Reflecterende reflectie. Een dialoog die schijnbare tegenstellingen met elkaar verzoent: ijdelheid en arrogantie, ethiek en ironie, geloof en vroomheid, conflict en vrede, hoop en wanhoop, schoonheid en lelijkheid, … Is het soms de wet van de blik van Narcissus die het zelfportret een sleutelrol heeft verschaft in de kunst en in het leven? Deze (zelf)portretten zijn visitekaartjes die niet enkel een naam prijsgeven, maar ook een stijlopvatting en een psychologisch inzicht.

Tentoonstelling

van 16 januari tot en met 27 maart 2022

Uurregeling

elke zondag van 11.00u – 17.00u

Rondleidingen op afspraak via expo@dekoolputten.be

Openstelling

zondag 16 januari 2022 om 11 uur

· Verwelkoming: Freddy Huylenbroeck

· Muzikaal intermezzo: Hilde Meskens, trompet, & Aurelia Cornelis, piano

(graag inschrijven vóór 9 januari via expo@dekoolputten.be)

Selectie

Atila
Gaston Bertrand
Willy Bosschem
Herman Claus
Luc Claus
Laurenz Coninx
Jules De Bruycker
François De Geest
Anne Pierre De Kat
Lucas Delaere
Paul Delvaux
Roland Devolder
Ronny Delrue
Marthe Donas
Luc Dondeyne
James Ensor
Fernand Foin
Luc Hofman
Haider Jabbar
Victor Leclercq
Marten Melsen
Rudy Mettepenningen
Jos Mous
Kurt Peiser
Patrik Rogiers
Georges Rogy
Jakob Smits
Vic Suy
Maurits Tilley
Willem Van Hecke
Camille Van Hyfte
Ach. Van Sassenbrouck
Luc Verbist
Oscar Verpoorten

Poëzie: Patrick Auwelaert

{title}