Menu
De Koolputten - Brasserie - Feestzaal - Expo - B&B - Bar

Kunstforum: Het landschap als queeste

Datum: 16/02/2020 - 10/03/2020

-

Tijdstip: 00:00

Een landschap als spiegel van de menselijke ziel en uitdrukking van spirituele waarden was eeuwenlang de prikkel en artistieke maatstaf voor kunstenaars. Sinds de impressionisten de wereld als een chromatisch feest van het vluchtige moment benaderden, is het landschap in de moderne schilderkunst een boeiende queeste geworden naar een autonome, zintuigelijke entiteit van het beeld. Het landschap als drager van intimiteit, introspectie en tijdloosheid is dan ook een veelgebruikt motief in de hedendaagse kunst. De dialectiek tussen werkelijkheid en representatie, tussen beleven en herinneren, tussen geest en zinnen, schept uiteenlopende suggestieve natuurvoorstellingen die in het oeuvre van deze vier geselecteerde kunstenaars, evenwel een duidelijke authentieke ondertoon bezitten: een onderzoek naar licht, naar beweging, naar tijd, naar een eigen innerlijke logica en picturale zeggingskracht.

Kunstforum: Het landschap als queeste

Kunstenaars

  • Yves BEAUMONT
  • Michael DE KOK
  • Filip FIERENS
  • Josine TIMMER

Tentoonstelling

16 februari tot 29 maart 2020

Vernissage

Zondag 16 februari 2020 om 11 uur in aanwezigheid van de kunstenaars

(graag inschrijven voor 12 februari via expo@dekoolputten.be)

Toelichting Daan Rau, criticus & essayist

Openingsuren

zaterdag van 14-17u. │zondag van 11-17u.

gegidste groepsbezoeken op aanvraag via expo@dekoolputten.be

Eerst de website checken, alvorens naar De Koolputten te vertrekken.

Finissage

Zondag 29 maart 2020 om 11u met de voorstelling van het kunstcahier nr. 8

{title}