Menu
De Koolputten - Brasserie - Feestzaal - Expo - B&B - Bar

Kunstforum: Ovidius achterna

Datum: 09/10/2022 - 18/12/2022

-

Tijdstip: 11:00 - 17:00

Mythen, legendes en epische verhalen, de bouwstenen van onze beschaving, doorleven de tijd. Zij muteren en transformeren voortdurend, maar toch rijst de vraag of zij hun beeldkracht en vitaliteit vandaag kunnen behouden. Kan de mythe en het epos in de hedendaagse kunst nog betekenis hebben of krijgen zij een zweem van banalisering toe-bedeeld? Is alles wat in de samenleving een verheven en legendarische plaats inneemt, geschikt om een mythe te worden? Vragen die wij als leidraad meenemen bij de uitbouw van deze presentatie. Mythologie vormt van oudsher een stramien waarop constant nieuwe varianten worden geweven. Deze mythen over goden, halfgoden en legen-darische stervelingen zijn niet zomaar vertelseltjes of sprookjes voor het slapengaan. Integendeel, zij vertegenwoordigen lang vervlogen tijden, vullen de gaten in de geschiedschrijving in, zijn vehikel voor de inprenting van moraal en de expressie van een bepaalde cultuur. Gruwzame gebeurtenissen en extreme gevoelens als verlangen, trouw, extase, verraad, wraak, haat en afgunst zijn in deze verhalen schering en inslag. Een vergelijking met hedendaagse soaps kan zelfs in overweging genomen worden. De zeden en gewoonten, de angst voor het mysterieuze, het boven-natuurlijke en het extraordinaire zijn allesbehalve een mythe. Want al mogen de goden en hun vele intriges, liefdes-perikelen en heldhaftige gevechten ontsproten zijn aan de fantasie, toch verwijzen zij naar de inspanningen van de mens om vanuit een bewuste existentie de scherpte van lichaam en geest voortdurend te ontwikkelen. De kunstenaar schept zijn eigen waarheden, speelt vandaag een spel met mythische beelden, Ovidius achterna. Mythos en Logos, zowel de spindraad als de navelstreng.

Programma

van 9 oktober tot en met 18 december 2022
gesloten op 20 november
elke zondag van 11.00u – 17.00u

 

Openstelling

zondag 9 oktober 2022 om 11uur

Verwelkoming: Freddy Huylenbroeck

Muzikaal intermezzo: Marijke Vermeiren, harpiste

Inschrijven voor 5 oktober via expo@dekoolputten.be

Meer info?

 expo@dekoolputten.be 

 

Hou onze website in het oog voor bijkomende evenementen.

Selectie kunstenaars:

Jan Cox
Piet Peere
Henry Heerup
Ellen Marie
Constant
Peter Depelchin
Jorg Immendorf
Jef Paepen
Lucebert
Hilde Van de Walle
Serge Vandercam
Patrik Rogiers
Francis Alÿs
Luc Verbist
Pierre Alechinsky
Els Vos
Corneille
Christine Morren
Pablo Picasso
Herman Claus
{title}