VIER WAASMUNSTERSE MEESTERS & DE DURMEVALLEI

Edmond Verstraeten, Ghisleen Verdickt, Urbain Gerlo, Maurice Tilley – Het Durmeland als plaats voor artistieke herbronning. In hun oeuvre onderstrepen deze vier kunstenaars hun verknochtheid aan dit landschap als gemene deler.

Voortdurend zijn zij obsessioneel aangetrokken geweest door de Durme, in die mate zelfs dat de vraag kan gesteld worden of de rivier in de eerste helft van de 20e eeuw een zelfde mythische impact op de kunstenaars had als de Leie. Waasmunster als kunstenaarsdorp kan wellicht haar identiteit hieraan toeschrijven

BEZOEK DE TENTOONSTELLING

De expo is geopend van zondag 11 februari 2018 tot maandag 21 mei 2018, elke zaterdag en zondag van 11.00u – 17.00u (open op feestdagen). Wenst u de tentoonstelling graag in groep te bezoeken op een andere dag? Neem dan contact op via miavereecken@hotmail.com of telefonisch via 0485 122 578.