Historiek


In het verleden was ‘De Koolputten’ een kleine haven waar vrachtschepen aan- en afvoerden. De getransporteerde goederen waren zeer divers: kolen, graan, maïs, bouwmaterialen, veevoeders en zelfs mosselen.

De gebouwen worden voor het eerst vermeld op kadastrale plannen in 1845.

Tot na WOII kon men bij de familie Schelfhout terecht die in De Koolputten naast een kolenhandel ook een herberg runde. De Koolputten werd een ontmoetingsplaats. Een zondagse wandeling langs de dijken van Durme en Schelde was voor velen een aangename ontspanning.

De familie Frans-Alfons Schelfhout en Maria Sabina Blindeman. (1934)De Koolputten aan de Durmebrug. (1933)

Vanaf de jaren ’80 trad het verval in.


In 2012 sloot de familie Vereecken, afstammelingen van de familie Schelfhout, een erfpachtovereenkomst en kwam er zicht op herwaardering van de omgeving. Ze bouwden de site om tot wat het vandaag is, opnieuw een ontmoetingsplaats, gelegen aan de Mirabrug, op het kruispunt van Waasmunster, Hamme en Temse.