Menu
De Koolputten - Brasserie - Feestzaal - Expo - B&B - Bar

Nieuws

Finissage ‘Modernisme’

Prev
1 -1
Next

Het was toen een vervoerende tijd met de opkomst van de avant-garde in het naoorlogse België. De kunst in Europa kende de eerste decennia van de vorige eeuw een heuse revolutie met diverse nieuwe kunstvormen die elkaar in een hels tempo opvolgden. Het etiket the roaring twenties reflecteerde zich ook in het maatschappelijk leven dat vatbaar was voor grondige veranderingen. De wapenstilstand had een ongebreidelde feeststemming teweeggebracht en de muziek eiste terug haar bestaansrecht op. De kennismaking met de jazz als essentieel muziekgenre bracht ook nieuwe instrumenten met zich mee als de banjo en vooral de saxofoon die – weliswaar door Adolphe Sax ontwikkeld als klassiek instrument in 1840 – echt furore maakte in deze dolle jaren als solo-instrument omwille van de diepe expressievolle klankkleur. Als apotheose van onze gepresenteerde schets van de avant-garde in de jaren twintig, laten wij u graag kennismaken met het toenmalig vibrerend muzieklandschap.

programma

  • Welkomstwoord
  • Concert The roaring twenties door het Odeon Saxofoonkwartet. Dit jong en gedreven ensemble vertolkt jazzy ragtime van componisten uit die dolle jaren twintig als Richard Rodgers, George Gershwin, Edard Zes Confrey en Jelly Roll Morton die zelfs claimde de jazzmuziek te hebben uitgevonden.
  • Receptie en terugblik op de voorbije expositie
  • Uitnodiging tot uitgebreid dessertbuffet met modernistische trekjes
  • Overhandiging van Kunstcahier nummer 4 (1 exemplaar / gezin)
Prev
1 -1
Next
{title}