Menu
De Koolputten - Brasserie - Feestzaal - Expo - B&B - Bar

Nieuws

Houtgeur

Een expositie die geen inhoudelijk concept ontvouwt, maar een overeenkomst in materiaal. De selectie van de kunstenaars is dan ook gebaseerd op het gegeven dat hout een bepalend facet van hun oeuvre is. Net als ander materiaal kan hout de perfecte drager zijn voor een bepaald idee. De diversiteit in uitdrukking, beeldend concept en materiaalhantering wordt benadrukt in het werk van vier eigentijdse kunstenaars die een evenwicht zoeken tussen natuur en cultuur, tussen energie en essentie, met de geur van hout als leidraad.

* Bert DE GEYTER
* Paul GEES
* Jean-Georges MASSART

* Jo VAN RIJCKEGHEM

‘Houtgeur’ liep van 3 juni 2018 tot 23 september 2018

{title}